Merhaba dünya!

WordPress’e hoş geldiniz. Bu sizin ilk yazınız. Bu yazıyı düzenleyin ya da silin. Sonra yazmaya başlayın!

Öğretmen Seçimi ne kadar önemli?

Çocuğu ilkokula başlayacak birçok aile için okul seçimi kadar öğretmen seçimi de önemlidir. Okula kayıt döneminde; önce tercih edilen devlet okullarına kayıt yaptırmak için uğraşılır. İkametgah kayıt bölgesi dışındaysa okula yakın bir yerden ev kiralamak yada o okulunu kayıt bölgesi içinde bir tanıdığın evinde misafir göstermek gibi yöntemler tercih edilir. Birinci aşama bitince sıra öğretmen seçimine gelir. Daha önceden birinci sınıfı okutacak öğretmenler hakkında gerekli istihbarat yapılmıştır. Şimdi sıra okuldaki yöneticiyi ikna etmeye gelmiştir. Rica, bağış bürokratik baskı gibi her türlü yol denenerek çocuğun kaydının yapılması sağlanmaya çalışılır. Diyelim ki burada bir engel çıkmadı ve istenilen öğretmenin sınıfına kayıt yaptırıldı. Artık dört yıl boyunca kimden ders alacağı belli olduğuna göre sorun çözülmüş müdür? Bundan sonra ne olacaktır?

Ülkemizde Cumhuriyetten önce zorunluluktan başlamış olan ilkokulda tek öğretmenli eğitim sistemi uygulaması hala devam etmektedir. Bunu doğruluğu ya da gerekliliği üzerinde herhangi bir bilimsel çalışma yapılmamaktadır. Ülkemiz açısından bunun tartışılma zamanının gelip geçtiğini düşünüyorum.
2017 Türkiye’sinde bir öğretmenin dört yıl boyunca aynı sınıfı okutmasının yararları kadar bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Yararlarını sıralayacak olsak; öğretmenin öğrenciyi ve veliyi daha iyi tanıması anlamına gelmektedir. Bu sayede öğretmenin öğrenciye yaklaşımı daha bilinçli olabilir. Çocuk duygusal olarak bağlandığı bir yetişkinin- burada öğretmen kastedilmektedir- olması onun okulda kendini güvende hissetmesine neden olmaktadır.

Ancak konu ayrıntılı olarak incelendiğinde olumsuz yönlerin daha fazla olduğu görülecektir. Öğrencinin tek öğretmenle eğitimine başlaması ve dört yıl devam etmesi duygusal bağımlılık geliştirmesine neden olabilir. Çünkü, çocuğun bir yetişkin tarafından olumlanmaya, desteklenmeye ihtiyacı vardır.
Öğretmenin iyi olması ya da olmaması tamamen göreceli bir kavramdır. İyi öğretmen kavramı objektif ölçütlere bağlanmamıştır. İyi öğretmen olarak tanımlayanlar ise genellikle velilerdir. Velilerin iyi öğretmen tanımlamasındaki temel ölçütleri korumacı anne tutumlarının sınıf ortamında da sürdürülmesidir. İyi öğretmen olarak değerlendirilmeyenler ise bu konuda velilerin beklentisini karşılamayan öğretmenlerdir. Burada internetten öğrendiği bilgileri öğretmen üzerinde baskı unsuru olarak kullanan veli tipini saymıyorum.
Dört yıl boyunca (önceden beş yıldı)tek öğretmenle eğitime devam eden öğrenci ortaokula başladığında travma yaratacak kadar büyük bir şok yaşamaktadır. Her ders için başka bir öğretmen vardır. Duruma göre yedi, sekiz farklı öğretmen derse girmektedir. Üstelik hiç birisi kendi öğretmenleri gibi davranmamaktadır. İlkokulun beş yıl olduğu sistemde çocukların ortaokula oryantasyon süresi birinci dönem sonuna kadar sürerken dört yıllık sistemde bu süre yıl sonunda bile bitmemektedir. Onun için neye hazırlanıldığı belli olmasa da 5. sınıf hazırlık olarak değerlendirilmektedir.

Peki ilkokuldaki çocuğunuzun öğretmeni iyi bir öğretmen değilse o zaman ne olacaktır. Veli olarak siz anlaşamadınız ise, öğrenciler arasında ayrımcılık yapıyorsa, öğrencinin olumsuz yönlerini sürekli ortaya çıkarıyorsa, fiziksel yada sözel ceza yöntemini kullanıyorsa, ders işleme becerisi zayıfsa, kendini günün koşullarına göre yenilemiyorsa dört yıl boyunca bu olumsuzluklara katlanılacak mıdır? Ömür boyu bu öğretmen olumsuz olarak mı hatırlanacaktır. Altı-on yaş arasında bir çocuğun yaşamında karşılaşacağı travmatik durumlar eğitimin hangi aşamasında tedavi edilecektir.
Bundan daha vahim bir durumsa öğretmenin yetersizliklerinin hiç fark edilmemesidir. Çünkü her öğretmen kendini başarılı bulmaktadır. Başarısızlığın nedenini kendinden ziyade öğrenciye yada ebeveyn yetersizliğine yükleyebilmektedir. Bu gibi durumlarda doğruyu yada yanlışı bulacak bir mekanizma yoktur. İlkokullarda sınıf öğretmeninin değişmesi ancak sabit bir suçunun olması ile mümkündür. Öğrencinin sınıfının değiştirilmesi ise emsal olur gerekçesiyle yapılmamaktadır.
Bazen tayin, emeklilik görevlendirme yada soruşturma gibi zorunlu nedenlerle öğretmen değişikliği yapılabilir. Yeni öğretmen ve önceki öğretmen arasındaki ders işleme ve öğrenciye yaklaşım şekli arasındaki fark bir süre veli gündemini işgal etmektedir. Eskiden şöyle olurdu şimdi niye böyle oldu gibi konular dile getirilir.
Bunun dışında okul müdürünün ya da denetmenlerin yapmış olduğu denetimler daha çok şekilseldir. Şikayet yoksa her şey yolunda kabul edilir. Bir zamanlar imkansızlıktan uygulanan tek öğretmen uygulaması bugünde devam ettirilmektedir. Bunun yerine istasyon sistemine yani ilkokulda branşlaşmaya geçilmelidir.
Öğretmen yalnızca bir sınıf düzeyini okutmalı, sonraki sınıfı başka bir öğretmen okutmalı, yani öğretmenler sınıf düzeyinde branşlaşmalıdır. Bu uygulama ortaöğretimdeki branşlar gibi katı değil ihtiyaca göre değişebilmelidir. Bu sayede bir öğretmenin yapmış olduğu yanlış bir uygulama diğer öğretmende ortaya çıkabilir ve düzeltme şansı ortaya çıkar. Yine bir öğretmenin belirleyemediği ya da düzeltilemediği veli tutumu sonraki sınıf düzeyinde fark edilebilir. Öğretmenler kendi okuttukları sınıf düzeyinin gelişim özelliklerini çok iyi bileceklerinden öğrenciden beklentileri de gerçekçi olacaktır. Tekli öğretmen sisteminde Öğrenci ile öğretmen arasında oluşacak anne-babalığa benzer duygusal bağ daha gerçekçi bir şekle yani öğretmen-öğrenci ilişkisine dönüşecektir. Öğrenci ilkokuldan sonraki tüm eğitiminde bu ilişki türüyle karşılaşacaktır. Her sınıf düzeyinde öğretmenin değişmesi aynı zamanda öğretmeninde öğrencileriyle duygusal bağ geliştirmesini azaltarak öğretmen-öğrenci ilişkisini geliştirmesine sağlayacaktır. Bir öğretmenin birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar tüm dersleri tek başına okutması bugünün koşullarında gerçekçi bir eğitim yaklaşımı değildir. Yabancı dil ve din dersine branş öğretmenlerin girmesi bu gerçeği değiştirmez.
İlkokulda istasyon sistemine geçilmesi okul ve öğretmen secimi konusunda hem velileri hem de okullardaki idarecileri rahatlatacak ve eğitimde başarıyı artıracaktır.

Tabi ki başarı isteniyorsa…

Ben Deli miyim?

Son zamanlarda Ülkemizde psikoloğa gitme sıklığında bir artış gözlenmektedir. Bir zamanlar gündemde olan psikoloğa gitmeye ne gerek var canım, sorunumu kendim  çözebilirim, hatta boşuna para verme seninkini de çözebilirim,  ben deli miyim ve  benzeri anlayışlar yavaş yavaş değişmeye başlamıştır.

Günümüzde sosyal, ekonomik ve teknolojik alanda yaşanan hızlı değişim insanların zaman zaman durup bir mola vermesini hatta ihtiyaç duyduğunda profesyonel psikolojik destek almasını zorunlu hale getirmektedir. Bu desteğin şekli ve çeşitleri yalnızlık, mesleki tükenmişlik, ayrılık,  aşk  acısı gibi bireysel sorunlarla ilgili olabileceği  gibi eşler arasında yaşanan evlilik sorunları yada çocukla, gençle  hatta yaşlılıkla ilgili  aile sorunları  bile olabilmektedir.

Psikoloğa başvurma nedenleri ile ilgili bir araştırma yapılsa sanırım evlilik sorunları ilk sıralarda yer alır. Önceleri eşlerden birisi evlilik sorunları ile ilgili olarak bir psikoloğa gitme önerisi getirdiğinde diğer eşin “Sen git, ben iyiyim, senin ihtiyacın var” şeklindeki tepkileri sorunu çözmekten ziyade büyümesine neden olduğu için  mahkeme kapısında çözüm aranmaya başlanmıştır. Günümüzde eğer karı-koca yaşadıkları sorunlarla ilgili kendi istekleriyle psikolojik destek almazlarsa mahkeme aşamasında hakim kararıyla zorunlu olarak danışmanlık hizmeti almak durumundadırlar.

Unutulmaması gereken husus mahkeme aşamasına gelindiğinde ekonomik ve psikolojik maliyetin katlanarak artacağıdır. Avukatlık ücreti, mahkeme masrafları, tazminat, nafaka, yeni bir düzen kurulması işin maddi boyutuyla ilgilidir. Psikolojik  boyutu daha da zordur. Tartışmalar, kavgalar, küslükler, çocukların durumu, şimdi ne olacak belirsizliği, kişinin yaşamına yeni birini almasının getirdiği zorluklar gibi daha birçok olumsuz sonuç sayılabilir. Bu arada strese bağlı psikosomatik sorunların kendini uykusuzluk, baş ağrısı, yüksek kaygı, güvensizlik, içe dönme, depresyon, karamsarlık ve benzeri çeşitli fizyolojik rahatsızlıklar olarak göstermesi yani sağlığın bozulması kaçınılmaz sondur. Kullanılan bir takım ilaçlar ve gidilen doktorlar işin
mali boyutunu artırmaktadır.

Tüm bu olumsuzluklar yaşanmadan önce alınacak psikolojik destek sorunlarla sağlıklı bir şekilde baş etmeyi kolaylaştıracaktır. En azından bundan sonra yaşanması olası bir takım sorunların önüne geçilmiş olacaktır.

Kendinizi kötü hissettiğinizde deli olun ve bir delilik daha yapın  bir psikoloğa gidin. Akıllıları kendi halinde bırakın. Kimin akıllı kimin deli olduğu zaman içinde ortaya çıkacaktır.

 

Kadınlar Ne İster?

Çok gizemli bir soru kadınlar ne ister. Bu sorunun cevabı bulunursa sanki çok önemli birçok sorun çözülecektir. Ne bileyim sanki hiç bitmeyen yeni bir enerji kaynağı bulunacak, milli gelirimiz artacak, toplumda şiddet son bulacak, yazlar kışa kışlar yaza dönecek. Ah bir kadınlar ne ister sorunun cevabı bulunsa herkes rahat edecek. İşin şakası bir yana kadınlarla ilgili bu tür soruların sorulması ne kadar doğrudur? Bu soru beraberinde bir ayrımcılık getirmez mi? bu soru aklımıza kadın erkek ilişkilerini mi getirmeli devamında bir romantizm mi aranmalıdır.

Böyle genel bir soru yanıltıcı olabilir. Öncelikle hangi kadınlardan bahsettiğimizi belirtmememiz gerekiyor. Yoksa Dünya nüfusunun yarısı kadınlardan oluşmaktadır. Bu da nereden baksanız üç buçuk milyar kadın demektir. Öncelikle bir genelleme yaparsak kadınlarda erkeklerde MUTLU olmak istemektedirler. Peki kadınları ne mutlu eder? İşte kritik soru burada başlamaktadır. Kadınları ne mutlu eder ve sizin mutlu etmek istediğiniz kadın kimdir? Anneniz mi, kardeşiniz mi kızınız mı yoksa karınız yada sevgiliniz mi? öncelikle bunun kim olduğunun bilinmesi gerekir. Hadi kadın erkek boyutundan konuyu ele alalım ve diyelim ki mutlu etmek istediğiniz kadın karınız ya da sevgiliniz. O zaman onun özellikleri ve geçmişini iyi analiz etmek hatta sentezlemek gerekir. Onu neler mutlu yada mutsuz eder? Hangi gün nelerden mutlu olur. Karınızın kök ailesindeki yaşantısı nasıldı, mutluluk eşiği yüksek mi, düşük mü? Daha bunun gibi bir çok değişkeni iyi bilmek gerekir. Örneğin adam karısını mutlu etmek için düşük maşından biriktirdiği parayla evlilik yıl dönümlerinde karısına altın bir kolye alır. Karısı kolyeye şöyle bir bakar ve masanın üzerine koyar. Adam teşekkür öpücüğü bekliyordur. Kadın; bunun yüzüğü ve küpeleri nerede diye sorar. Adam ne diyeceğini şaşır. Param buna yetti inşallah ileride onları da alırım der. Kadın onları almazsan bunu takmam git geri ver istemiyorum diye hediyeyi geri çevirir. Bir başka kadın böyle bir hediyeyi alınca çok mutlu olabilirdi.  Buna  benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Doğru soru sizin önemsediğiniz kadın ne ister olmalıdır. O nelerden mutlu olur? Eşin yetiştiği ailesi, eğitim düzeyi, ekonomik durumu, sosyal çevre, gelenekler önemlidir. Annesinin dayak yediğini görerek büyüyen bir kadının isteği Alpay şarkısındaki gibi “bir evi olsun ister, birde içmeyen kocası” olabileceği gibi bir başkası da  doğum, evlilik, tanışma yılbaşı gibi özel günleri asla unutmayan bir koca isteyebilir.

Bu sorunun cevabı şu şekilde de verilebilir. Kadınlar; değer görmek, sevilmek, sayılmak, anlaşılmak, hatırlanmak isteyebilirler. Bunları tüm normal insanlar da ister. Burada sorun yok. Bu saydığımız kavramlara yüklenen anlamları iyi tanımlamak gerekir. Saygı dendiğinde ne anlıyoruz, sevgi dendiğinde ne anlaşılıyor. Birine değer verdiğimizde herkeste aynı etkiyi mi bırakıyor? Sorulması gereken bir konuda birisine değer verdiğimizi düşündüğümüzde acaba karşıdaki kişiyi mi yoksa kendi ihtiyaçlarımızı göz önünde bulunduruyoruz. Seni sevmesem seninle evlenir miydim, yada her akşam eve gelir miydim gibi güya değer ifade eden cümleler gerçekten bir kadını ikna eder mi?

Tüm bu soruları ele almadan kadınlar ne ister diye soru sormayınız ve bu soruya verilen romantik olduğu düşünülen genel geçer cevaplara çok itibar etmeyiniz. Yoksa ölü taklidi yapmak zorunda kalabilirsiniz.

 

 

 

Öğretmenlik…

 

“Hayattaki en büyük şansınız iyi bir öğretmene rastlamaktır” en   sevdiğim sözler arasındadır. Hem öğretmenlik mesleğinin önemini hem de öğretmenliğin bireyin yaşamındaki önemini ifade eder. Herkesin hayatında hiç unutamadığı  bir öğretmeni vardır. Kimisi ilkokuldaki anne-baba rolündeki öğretmenini, kimisi lisedeki babacan tavırlı öğretmenini, kimisi abi-abla rolüne geçmiş öğretmenini unutamaz. Tüm başarılı insanların hayatında olumlu bir öğretmen modeli vardır.

Ancak Hababam Sınıfındaki Mahmut Hoca tiplemesiyle özdeşleştirebileceğimiz  bu unutulmayan öğretmen sayısı çok azdır. Araştırılması gereken konu da budur. Onlarca öğretmenimiz içinden neden bir iki tanesini hatırlarız yada önemseriz? Üstelik unutulmayan bu öğretmenlerin mesleki bilgilerinin çok iyi olup olmadığı konusunda yeterli bilgimizde yoktur. Çünkü öğrenci bakış açımızla onu değerlendirecek durumda değilizdir. Zaten öğretmenin mesleki bilgisi öğrenciyi de çok fazla ilgilendiren bir konu değildir. Aklımızda kalan insancıllığı, anlayışı, öğrenciye yaklaşımıdır. Önemli olan olumlu anlamda öğrencinin yaşamına dokunmasıdır. Eğitim sistemimiz incelenirken sorulması gereken önemli soruların başında bu gelmelidir. Neden iyi öğretmen yetiştiremiyoruz? İyi öğretmen yetiştirmenin koşulları nelerdir? Eğitim sisteminde fiziksel koşullarınız ne kadar iyi olursa olsun, en ileri teknolojiyi de kullansanız başarınız ancak öğretmeniniz kalitesi kadardır.

Öncelikle iyi öğretmenin özelliklerini tanımlamak gerekir. İyi öğretmen; alanında iyi yetişmiş, kendini sürekli geliştiren, çevresinde olup bitenlere karşı duyarlı, öğrenciye yaklaşım konusunda gelişim dönemlerine göre hareket eden, veli ile olumlu iletişim kurabilen, öğrenciyi yargılamaktan ziyade anlamaya çalışan, gerektiğinde model olabilen ve en önemlisi insani değerleri gelişmiş birisi olmalıdır.

Hepimiz iyi biliriz ki öğrenci öğretmene emanettir. Öğretmenin eğitim-öğretimin yanı sıra çok daha önemli bir görevi daha vardır. O da öğrencinin sağlıklı kişilik gelişimini desteklemek ve geliştirmektir. Öğrencinin hiçbir zaman öğretmenin rakibi olmadığının bilincinde olmalıdır. Bazı öğrenciler öğretmenden daha bilgili de olabilir. Bunu ukalalık olarak görmek yerine onun başarısını destekleyecek olgunluğa ve rehberlik anlayışına sahip olması gerekir. Dünyanın her yerinde öğretmenler orta performans seviyesine sahiptirler. Onun içindir ki öğretmenden daha zeki bir çok öğrencinin bulunması bunu göstermek istemesi gayet doğaldır. Önemli olan bu öğrencileri fark edip desteklemektir. Tüm bunları yaparken insani değerleri öğretmek en önemli ilke olmalıdır. Gerçek başarı insani değerlere sahip olarak yetişmektir. Dünyanın en zengin yada en ünlü kişisi olmak çok önemli değildir. Önemli olan bu başarı sırasında insan sevgisi ile yetişmiş olmak,  doğayı korumak, bırakın insanları, yaralı bir hayvanın bile acısını hissedebilmektir.  Örneğin yaşlı anne-babasına karşı sevgi saygı duymayan bir insanın başarılı yetişmesinden söz etmek mümkün değildir.

Öğretmen yetiştirme politikası gözden geçirilirken bazı teşvik edici tedbirler geliştirilmelidir. Maalesef Ülkemizde Öğretmenlik mesleği farklı nedenlerden dolayı tercih edilmektedir. Kadınlar için hem ev işlerini yapabileceği hem de çalışabileceği aynı zamanda iyi bir evlilik yapabileceği bir meslektir.   Bir çok erkek, öğretmen eş aramaktadır. Çünkü hem ev kadını hem de çalışan kadın rolleri ve tatilinin çok olması kadın öğretmenleri eş olarak cazip kılmaktadır. Erkeklerin tercih etme nedenleri arasında iş bulma olasılığının yüksek olması, birçok mesleğe göre daha kolay ulaşılır olması tercih nedenidir. Genelde köy kökenlilerin tercih ettiği bir meslek olarak algılanması  da öğretmenliğin çelişkilerinden biridir. Öğretmenin niteliği bu şekilde olunca doğal olarak eğitim yöneticilerinki de çok farklı olmamaktadır. Hele yönetici atama kriterleri içine siyasi tercih girdiğinde olan gelecek kuşaklara olmaktadır.

Öğretmenliğin ekonomik ve sosyal anlamda cazip hale getirilerek zeki bireylerlin de seçeceği bir meslek haline getirilmelidir. Meslek içinde objektif kurallara bağlı ödül ve kariyer sistemi oluşturulmalıdır. Öğretmenlik mesleği geliştirildiği oranda diğer mesleklerdeki kalite artacaktır. Çünkü hepsi öğretmenliğe bağlıdır. Bundan da Ülkemizin tüm insanları yarar sağlayacaktır. Tüm öğretmenlerin gününü kutluyorum.

 

Çocukları Korumak

Karamanda yaşanan erkek çocuklarına yönelik tecavüz olayının üzerinden çok zaman geçmeden yeni bir taciz-tecavüz konusu Türkiye gündemine hem de siyaset aracılığıyla bomba gibi düştü. Tartışmanın nerede başladığı nerede biteceği ve nereye kadar süreceği şimdilik belli değildir. Konu hakkında uzman olsun olmasın herkes bir tarafından konuya dahil olmaya çalışmaktadır. Kimi inanç, kimi siyasi, kimi hukuki, kimi insan hakları, kimisi haber değeri açısından konuyu ele almaktadır. Bu kişiler tanık oldukları bazı olaylar üzerinden genellemeye gitmekte, başka birisi yine tanık olduğu olaylara dayalı, karşı bir savunma geliştirmekte ve konu reyting yada siyasi rant kavgasına dönmüş durumdadır.

Üzülerek gördüğüm ise;  konu hakkında en fazla konuşması gereken bu alanda çalışan ruh sağlığı profesyonellerinin en az konuştuğu, konuşturulduğu yada görüşlerine başvurulmamış olmasıdır. Özellikle her konuda bilgi sahibi olan haber programlarının kadrolu konuklarının bu konunun da içini boşaltarak verimsiz bir tartışma ortamına çekmelerinden kaygı duyduğumu ifade etmek isterim.

Evrensel Hukuk normları ve yasalarımız 18 yaşına gelinceye kadar tüm bireyleri çocuk olarak tanımlamaktadır. Ülkemiz gerek iç hukukta yapmış olduğu düzenlemelerle gerekse uluslararası anlaşmalarla çocuk haklarını garanti altına almıştır. Çocukları her türlü tehlikeye karşı korumak devletin asli ve resmi görevi, toplumun ise vicdani sorumluluğudur.  Özellikle çocuğa karşı işlenmesi muhtemel her türden şiddet, ihmal, istismar, taciz ve tecavüz gibi suçları önlemek, çocukları bu tehlikelerden korumak, bu olumsuzluklara maruz kalmış çocukların güvenliğini sağlamak, ruhsal sağaltımını yapmak devletin ve toplumun başlıca görevidir.  Çocukların ruh sağlığını koruyamadığınızda zincirleme olarak tüm toplumun ruh sağlığı bozulmaya başlayacaktır. Çünkü çocuklar bir süre sonra toplumdaki yetişkin bireyleri oluştururlar ve onlarda çocuk yetiştirirler. Ruh sağlığı bozulmuş bir toplumda suç oranları artacağından devletin maddi kaynakları suçu önlemekten ziyade suçluları yakalamaya ve cezalandırmaya ayrılacaktır.

Çocuğa yönelik her türlü suçun önlenmesi konusunda toplumsal bir uzlaşmaya ihtiyaç vardır. Bu konu kesinlikle  “ama”ları kaldırmayacak kadar hassas ve önemli bir konudur. Hiçbir siyasi, dini veya etnik grubun görüşüne yada çıkarına göre şekillendirilemez. Öncelikle bu alanda çalışan psikolog, psikolojik danışman, psikiyatrist, çocuk doktoru, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci gibi uzmanlar ve eğitimcilerin görüşleri doğrultusunda hareket edilmelidir. Psikoloji eğitimi almamış ancak yasal yetki sahibi bazı kamu görevlileri yetkilerini aşarak uzmanların önüne geçmekte daha da önemlisi çocuk hakkında karar vermektedir. Uzmanlar bu işin en sonunda kalmaktadır.

Son yıllarda Ülkemizde çocuklara yönelik ihmal, istismar ve tacizleri önlemek, cinsel şiddete maruz kalmış çocukları korumak için gerek yasal gerekse kurumsal çalışmalar artarak devam etmektedir. Örneğin Ankara’da Adalet, Sağlık, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri bakanlıklarının içinde yer aldığı ve bir çok uzmanın uzun yıllardır üzerinde çalışarak oluşturduğu kısa adı Ç.İ.M olan Çocuk İzlem Merkezi kurulmuştur. Bu merkezde savcı, doktor, psikiyatrist, psikolog ve  sosyal çalışmacı 24 saat görev yapmaktadır. Tacize uğramış çocuk kolluk kuvvetleri tarafından önce bu merkeze getirilmekte, ilk muayene  ilk ve tek ifade burada alınmaktadır. Araştırmalar göstermiştir ki olay sonrasında tekrarlanan ifadeler –Ülkemizde ortalama 17 defa- taciz ve tecavüz kadar belki de daha fazla çocuğu örselemekte ve sağaltım sürecini zorlaştırmaktadır. Yine bazı üniversitelerimizde şiddete uğramış çocuklara yönelik kurulmuş olan çocuk koruma merkezleri gerek danışmanlık gerekse tedavi anlamında hizmet vermektedirler. Çocukları her türlü şiddetten korumaya yönelik birçok vakıf ve dernek faaliyet göstermektedir. Yine yerel yönetimlerinde çocukları korumaya yönelik çeşitli çalışmaları vardır. Belki de bugünkü tartışmaların en büyük nedeni; Ülkemizde çocuklara sahip çıkacak, onların haklarını koruyacak güçlü bir örgütlülüğün olmasıdır.

Sonuç olarak bir çocuğun biyolojik ve fiziksel olarak gelişmiş olması onun yetişkin bir birey olduğu anlamına gelmez. Kişilik gelişiminin ana unsuru psikolojik gelişimdir. Hele evlilik gibi bireyi ve toplumu ilgilendiren bir konuda 18 yaşında olmak ta yeterli değildir. Evlilik sorumluluğunu taşıyacak bireysel ve toplumsal olgunluğa erişmiş olmak ondan sonra bu kararı vermek gerekir. Resmi olarak çocuk kabul edilen henüz biyolojik ve psikolojik gelişimini tamamlamamış kendi bağımsız kararını verecek olgunluğa ulaşmamış ve üstüne üstlük tecavüze uğramış bir çocuğa “senin zorla bedenine sahip olmuş, senden çok büyük bir kişiyi   affet ve onunla evlenmeye razı ol ve bu tecavüz sahnesi devam etsin bu hem senin  hem de ailen için iyi olacak” demek o kişiyi yok saymak, onu bir birey değil  bir eşya gibi görmek  anlamına gelmektedir. Daha sonra bu kişinin yaşadığı travma nasıl iyileştirilecektir. Bu kişinin topluma katılımı sağlanabilecek midir yada yetiştirdiği çocuklar ne durumda olacaktır? Bu kişinin ömür boyu yaşayacağı depresyon, kaygı bozukluğu, uyku bozukluğu, altını ıslatma, altına kaçırma, içine kapanma, insanlara güvenmeme, ağlama krizleri  gibi daha bir çok psikolojik rahatsızlıkla nasıl baş edecektir.   Bu türden uygulamalar siyaset kurumunun doğrudan vereceği kararlar olmamalıdır.  Ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların bilimsel veriler ışığında yapacakları araştırmalar ve değerlendirmeler esas alınmalıdır. Daha da önemlisi bu tür hassas konuları bu kadar çok kamuoyu önünde tartışmaktan imtina etmek gerekir çünkü bir süre sonra toplumdaki duyarlılık azalmaya daha da önemlisi sıradanlaşmaya başlayabilir. Çocuklar ve toplum açısından asıl büyük tehlike o zaman  ortaya çıkabilir.

Herkes birbirinin beden dokunulmazlığına saygı göstermek zorundadır. Rızası olmadan kimse kimseye dokunamaz. Bunu bireyler yaparsa taciz-tecavüz suçu, devlet yaparsa işkence suçu olarak değerlendirilir. Yetişkin ve aklı başında bireyler birbirlerinin mahrem alanlarına ne kadar girilmesine izin vereceklerine kendileri karar verirler. Ancak söz konusu çocuk bedeni olduğunda çocuğun rızası aranmaksızın yasak kuralı devreye girer. Çünkü çocuklar koruma altındadır. Çocuk bedeni üzerinde siyasetçilerin koruma amaçlı kanuni düzenleme yapmaktan öte bir sorumlulukları olmamalıdır. Çocuğun bedeni üzerindeki söz hakkı önce kendisinin, sonra belirli sınırlar dahilinde ebeveynlerin ve gerekli hallerde kanunla görev tanımları belirlenmiş kamu görevlilerinindir. Siyaset kurumunun görevi çocukların çocukça yaşayacakları ortamı sağlamaktır. Onlar sağlıklı büyüdüklerinde kendileri için doğru olan kararı vereceklerdir.21.11.2016

Psikolog Ali ORHAN

Annemle Vedalaşırken

Annem yaklaşık yedi yıldır rahim kanseriyle mücadele ediyor. Tedavisi Ankara da sürüyordu. Artık hiçbir tedaviye olumlu yanıt vermiyor. Doktorlar doğrudan söylemese de sanırım mücadeleyi kaybetmek üzereyiz. Geçtiğimiz Ramazan Bayramında Annemi köyümüze getirdim ve kapalı duran köydeki evimizi açtık. Amacım annemin yaşamının son evresinde akraba, komşu, eş dost ve arkadaşlarıyla görüşmesi ve vedalaşması sonra tekrar Ankara’ya dönmekti. Ancak durum hiç planladığım gibi olmadı.

 

Ramazan Bayramı için geldiğimiz köyümüzden kurban bayramı gelmiş olmasına rağmen hala ayrılamadık. Kendimi hiç planlamadığım halde köydeki eski evi tamir ettirirken eksiklerini tamamlarken yeni eşyalar alırken buldum. Peki neydi beni 35 yıl önce ayrıldığım bayramlarda birkaç günden fazla kalamadığım köyümde iki aydan fazla kalmamı sağlayan neden?

Öncelikle annem kendi köyünde ve evinde olmaktan dolayı çok mutluydu. Bahçede oturmak ve gelip geçen insanları, hayvanları ve araçları seyretmek akrabalarının, komşularının ve köylülerinin ziyaretleri çok hoşuna gitti. Gelenler genelde eli boş gelmiyorlardı. Kimisi süt-yoğurt, çorba, yumurta kimisi bahçesinde yetişen domates, biber, kabak, salatalık, semiz otu, erik elma, armut, kavun, karpuz gibi meyve ve sebze getiriyordu. Bu gelen hediyeler için buzdolabı yetersiz kaldı. Bir ara evde ki kavun miktarı o kadar arttı ki neredeyse yarım traktör römorkunu dolduracak hale geldi. Yıllardır görmediğim, konuşmadığım köyümdeki insanlar annemi ziyarete geliyor kimisi teselli etmeye çalışıyor, kimisi dua ediyor kimisi helalleşiyordu. Edilen dualar “Allah şifa versin, Allahım iki iyilikten birini versin”, ve en çok hoşuma giden dua ise “Allah çocuklarının göğsüne merhamet versindi” Eğitiminde, aileninde çocuk yetiştiririken en önemli amacı merhametli insan yetiştirmek olmalıdır. Asıl o zaman gerçek başarıyı yakalamış oluruz. Kısacası evimizin önü hiç boş kalmıyordu. Bir ara iki saatliğine bir başka köydeki düğüne gitmemiz gerekmişti. Giderken karşı komşuya ara sıra kapıdan annemi kontrol etmesini rica etmiştim. Geri döndüğümde evin önünde oturan geçmiş olsun ziyaretine gelen annemin yeğenleri komşular ve başka misafirlerle karşılaştım. Annemi ziyarete gelenleri gören komşularımız onları evin bahçesinde oturtmuşlar kendi evlerinde çay demleyip ikramda bulunmuşlar ve bizim eksikliğimizi hiç hissettirmemişlerdi. Bu manzara karşısında ne kadar duygulandığımı sanırım anlatmama gerek yok. Kaldığımız süre için köyde yapılan düğün ve mevlitlerde hasta ve yaşlı olduğu için evine mutlaka yemek getiriliyordu. Acil durumlarda yardım isteyebileceğimiz birilerini bulmak sorun olmuyordu. Daha birçok olumlu durumu daha buraya eklemek mümkündü.

Peki Ankara’daki durumumuz neydi? Kocaman bir yalnızlık. Benim arkadaşlarım dışında annemin görüştüğü kimse yoktu denebilir. Tüm gün televizyonda evlilik programlarını takip ediyordu. Köye geleli hiç televizyon seyretmedi. Birkaç kez teklif etmeme rağmen odasına televizyon istemedi. Gelen ziyaretçilerinden dolayı ihtiyaç hissetmediğini, canının sıkılmadığını söyledi.

Peki bizim kaybettiğimiz sonra 40 50 katlı binalarda aradığımız değerler neydi? Olumlu komşuluk ilişkileri, güvenli mahalle vurgusu birer pazarlama stratejisi, yada reklam malzemesi haline geldi. Unutulan husus ise insani değerleri bir kere kaybettiğiniz zaman tekrar canlandırılması çok zor hatta imkansızdır. Moda deyimle sonradan değer yaratmak veya öğretmek ancak çakma değer olarak adlandırılabilinir.

Bu gün öncelikle köylerimizde son dönemini yaşamakta olan komşuluk, yardımlaşma, vefa, minnet, koşulsuz yardım, ve benzeri insani değerleri kaybolmadan önce korumak gerekir. Sonuçta; insanlığınız insani değerleriniz kadardır.

Not: Bu yazıyı yazdıktan 10 gün sonra 14.09.2016 tarihinde annem yaşama veda etti. Mekanı cennet olsun.